Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar) Kitabı ve Model Fabrikalar Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi Pilot Uygulama Raporu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar), KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerimizde yalın yaklaşıma dayalı verimlilik artışına ve dijital dönüşüme rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Model Fabrikalara ilişkin kavramsal çerçeveyi belirlemek, sunulan hizmetlerle ilgili bilgi vermek, Model Fabrikaların sanayinin dönüşümünde ve işletmelerin kurumsallaşmasında üstlendiği rolü ortaya koymak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla hazırlanan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar) başlıklı kitaba, https://verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr/Library/Detail/1519 adresinden erişilebilmektedir.

Ayrıca, Model Fabrikaların kuruluş amaçlarına uygun şekilde hizmet sunmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi (PİDES) tasarlanmış ve 2022 yılı Eylül-Aralık dönemi için pilot bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Faaliyette olan Model Fabrikaların hedeflenen performans düzeyine ulaşma durumlarını analiz ederek pilot uygulamaya ilişkin sonuçları ortaya koyan Model Fabrikalar Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi Pilot Uygulama Raporu başlıklı dokümana,
https://verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr/Library/Detail/1520 adresinden erişilebilmektedir.