Hakkımızda

TOSAB (Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Bursa’da yerleşim alanları içerisinde bulunan ve çevre kirliliğine yol açan tekstil boyahanelerini bir araya toplamak ve rehabilite etmek amacıyla kurulmuş bir ihtisas organize sanayi bölgesidir.

TOSAB, kent içinde dağınık durumda kalan ve kendi olanakları ile gelişme imkânı bulunmayan, ayrıca sanayi bölgeleri içinde değişen Türkiye ve dünya ekonomik koşullarında rekabet edebilmeyi amaçlayan tekstil işletmelerini tek çatı altında bir araya getirmeyi ve gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Tekstil Boyahaneleri Yardımlaşma Derneği’nin (BOYDER) kuruluşuyla, TOSAB için ilk adım atıldı. Derneğimizin başvurusu sonrasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın oluşturduğu Yer Seçim Komisyonu, Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut yerini kaba hatları ile belirledi.  Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alınmasından sonra TOSAB’ın sınırları netleştirildi.  İhtisas OSB olmamız nedeniyle Çevre Bakanlığı’nca istenen ÇED raporu için süreç başlatıldı ve zemin etütlerinin tamamlanmasından sonra 2002 yılında nihai ÇED raporumuzu aldık. ÇED Raporumuz ve diğer kurum, kuruluşların görüşleri doğrultusunda resmen OSB olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat ettik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın talimatı ile Müteşebbis Heyetimiz kurularak kuruluş protokolümüz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 17/06/2005 tarih ve 007580 sayılı yazısı ve 231 Sicil Numarası ile tüzel kişilik kazandı.

Müteşebbis Heyetimiz, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat ederek kamu yararı kararı talep etti ve çıkan karar doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol yaparak kamulaştırma işlemlerine başladık. Böylece 1.940.000 m2 alandaki 310 tane parsel TOSAB adına tescil edildi. Bölgemiz sınırları dışında kalan 137.033 m2 arazi de daha sonra teknik altyapı alanı olarak plana işlenerek bakanlıktan talep edildi ve yer sahiplerinden satın alınarak bölgemize ek sanayi alanları kazandırıldı.

İMAR PLANLARI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Kamulaştırma işlemleri devam ederken bölgemizle ilgili imar planı çalışmalarına başlandı. Bakanlık ile yapılan yazışmalar ve istişareler sonrasında imar planlarımız 23/10/2012 tarihinde kesinleşti.  Bölgemizde İmar planı çalışmaları devam ederken altyapı projeleri ihale edildi. Projelerin tamamlanmasından sonra yönetim kurulumuz 1. kısım altyapı ihalemizi yaptık. Arazimiz eğik bir yapıya sahip olduğundan parsel tesviye projeleri doğrultusunda her üyemize eşit özellikte sanayi parseli tahsis edildi. Bu arada bölgemizin su, elektrik, doğalgaz,  atık su ve telekominikasyon projeleri 2015 yılı sonuna doğru tamamlandı.

Öte yandan TOSAB alanı içinde su bulunmadığından, bölgemizin su ihtiyacını karşılamak üzere yönetim kurulumuzca, ÇED Raporu öngörüsü doğrultusunda ULUABAT HES Santralinin kuyruk suyundan su alınması çalışmaları yapıldı. Sonrasında da, DSİ Genel Müdürlüğü ile TOSAB arasında yıllık 14,4 hm3 suyun alımı için protokol imzaladı.

TOSAB geçmişten günümüze emeği geçen başta üyelerimiz ve sürece katkı koyan bürokratlar ve belediye başkanlarımızın destek ve özverileri ile Türkiye’ye örnek bir İhtisas OSB olmaya başardı. Bölgemizde sanayicilerimizin yatırımları başladı ve devam etmektedir.