Yeşil Bir Bursa Üretken Bir Bursa Temiz Bir Bursa

TOSAB'TAN HABERLER

 • Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü Satış İlanı

  Parsel Özellikleri Pafta No Ada No Parsel No Parsel Yüzölçümü (m2) TOSAB Hissesi İmar Durumu Geçici Teminat Tutarı H21D04B2A 6676 8 11.953,16 TAM ARSA 1.375.000,00 TL Yukarıda özelikleri yazılan taşınmaz 02 ARALIK 2021 Perşembe günü Saat 10:00’da TOSAB Bölge Müdürlüğü’nde kapalı teklif açık artırma usulü ile satılacaktır. Muhammen bedeli 27.500.000,00TL(yirmiyedimilyonbeşyüzbintürklirası) olup bu bedelin altındaki teklifler

  Kasım 25, 2021
 • ULUTEK & TOSAB İşbirliği

  Kurumumuz işbirliğiyle, Bursa ilindeki kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimi ve farkındalığı artırmak, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözüm ortakları ile buluşmalarını ve taraflara işbirliği fırsatları sağlayabilmek adına ULUTEK Teknopark koordinasyonunda ve birçok paydaş kurum desteğiyle Ulutek Partnerim Platformu (https://ulutekpartnerim.com) faaliyete geçirilmiştir. Kazan-kazan modeliyle sanayinin ihtiyaçlarının yüksek kalite ve düşük maliyet prensibiyle giderilerek, Bursa sanayisinin Bursa’da yerleşik çözüm

  Kasım 25, 2021
 • Özlemle…

  TOSAB ailesi olarak Ulu Önder Atatürk’ü özlemle anıyoruz.

  Kasım 10, 2021

RAKAMLARLA TOSAB

2.105.665 m2TOPLAM ALAN

1.289.054 m2SANAYİ ALANI

57.586 m2HİZMET DESTEK ALANI

203.777 m2ORTAK KULLANIM ALANLARI

555.248 m2ÖZEL KOŞULU ALANLAR

PROJELERİMİZ