ULUTEK & TOSAB İşbirliği

Kurumumuz işbirliğiyle, Bursa ilindeki kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimi ve farkındalığı artırmak, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözüm ortakları ile buluşmalarını ve taraflara işbirliği fırsatları sağlayabilmek adına ULUTEK Teknopark koordinasyonunda ve birçok paydaş kurum desteğiyle Ulutek Partnerim Platformu (https://ulutekpartnerim.com) faaliyete geçirilmiştir. Kazan-kazan modeliyle sanayinin ihtiyaçlarının yüksek kalite ve düşük maliyet prensibiyle giderilerek, Bursa sanayisinin Bursa’da yerleşik çözüm ortakları ile iş geliştirmelerine zemin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ulutek Partnerim Platformunda, sanayi ve girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturacağı talepler, Ulutek Teknopark yönetimince ön değerlendirmeden geçerek, talebin konuyla ilgili faaliyet gösteren ULUTEK firmalarına, akademisyenlere, ilgili paydaş kurumlara yönlendirilerek, sanayici ve girişimcilerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve işbirlikleri sağlanması amaçlanmaktadır.

Taleplerinizi https://ulutekpartnerim.com web sitesi üzerinden iletebilirsiniz.

Ulutek Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ, Genel Müdür Yardımcısı Hakan GEDİKLİ ve Uluslararası Projeler Uzmanı Mustafa KAHRAMAN’ın Bölge Müdürümüz Tayfun SELEN’i ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.