Teşvik ve Destekler

Türkiye’nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan Yatırım Teşvik Sistemi, 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete ve 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu mevzuatta 24.02.2022 tarihinde, ilgili Kamu Kuruluşları ve STK’ların talepleri doğrultusunda yatırımcı lehine yapılan değişiklik sonucunda;

İlimizde yapılacak güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretimi ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretimi yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamında (faiz/ kar payı hariç) 4. Bölge desteklerinden yararlanmasının önü açılmıştır.

Yatırım teşvik uygulamaları konusunda ayrıntılı bilgiye https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linki üzerinden ulaşılabilmektedir.