Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi

Avrupa Komisyonu tarafından “Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi” kapsamında “Yeşil Hidrojen” konusunda ortak bir AB girişimi başlatıldığına ilişkin açıklama yapıldığı belirtilmiştir. Yapılan açıklamada, bahse konu girişimin, 2020 yılında Almanya Dönem Başkanlığı sırasında, Avrupalı Araştırma Bakanları tarafından, yeşil hidrojen üzerine ilk “Avrupa Araştırma Alanı” pilot uygulamasını hayata geçirme çabalarının bir parçası olarak başlatıldığı bildirilmektedir.
Malumları olduğu üzere AB tarafından Yeşil Hidrojen üzerine yapılan çalışmalar esas olarak Avrupa Yeşil Mutabakatında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik önem kazanmış olup
Alman Araştırma Bakanı Bettina STARK-WATZINGER tarafından bu çalışmaların AB’nin enerji arzı konusunda Rusya’ya olan bağımlılığın azaltılması hususunda da önemli olduğu ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgelere
https://www.bmbf.de/bmbf/en/news/new-strategic-agenda-for-european-hydrogen-economy.html
adresinden erişim sağlanabilmektedir.