2022/20 Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

Bilindiği gibi, sanayi kaynaklı kirliliğin en aza indirilmesi, kirliliğin kaynağında azaltılması, çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına ilişkin çalışmalar 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla 2022/20 Sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi yayımlanmıştır.

Bu bağlamda, kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi (lif, elyaf, iplik, kumaş (dokusuz kumaşlar dahil), halı üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama (yapak yıkama dahil), ağartma/kasar, merserizasyon vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması için belirtilen tekniklerin; kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması zorunludur.

Ayrıca, Genelge kapsamına giren tesislerin Genelgenin yayımı tarihinden itibaren İş Termin Planlarını 3 ay içerisinde İl Müdürlüklerine iletmeleri gerekmektedir.

İlgili Genelgeye https://mevzuat.csb.gov.tr/#!/ linkinden Tür-Genelgeler; Yayım Sayısı-2022/20 yazılarak ulaşılabilir.