Ulusal Staj Programı

İstihdamda fırsat eşitliği sağlanması ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi amacıyla 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında “Senin için Seferbiriz” teması ile yürütülen ” bu yıl ülkemizin istihdam politikaları Staj Seferbirliği Programı”, doğrultusunda genişletilmiş ve “Ulusal Staj Programı (USP)” olarak güncellenmiştir.

Geçen yıl uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılan ve tüm kamu kurumları ile özel sektörden gönüllü işverenlerin iş birliğiyle başarıyla yürütülen Programın 2022 yılı başvuru ve değerleme işlemleri tamamlanmıştır. İlgili süreçlerin yürütüldüğü Kariyer Kapısı Platformu tüm işverenlerin hizmetine açılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen hassasiyetler göz önünde bulundurularak; Kuruluşunuza bağlı tüm Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) ve OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların USP hakkında bilgilendirilmesi ve Program kapsamında öğrencilere staj imkanı sağlaması genç istihdamının desteklenmesi bakımından önem arz etmektedir.