Lojistik Merkez Talep Toplama

Küresel ölçekte rekabet koşullarının yeniden belirlendiği bir dönemde firmaların düşük maliyetli, hızlı ve güvenli hizmet sunma kabiliyetleri kritik önem arz etmektedir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üretim, sanayi ve ticaret üssü Bursa’da, başta karayolu, demiryolu ve denizyolu gibi taşımacılık ağlarıyla entegre, depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulacağı Lojistik Merkezlerin kurulmasını amaçlıyor. Bu kapsamda firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun modern yapıda Lojistik Merkezlerin kurulması için firmaların talepleri toplanacaktır.

Bursa Valiliğimiz öncülüğünde oluşturulan Komisyona ve ilgili kurumlara sunulacak talepler doğrultusunda www.btso.org.tr/lojistik adresinde bulunan formu 27 Haziran 2023 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir. www.btso.org.tr/lojistik uzantılı linkten indirebileceğiniz taahhütnameyi, her sayfa ıslak imzalı ve kaşeli olarak, ekinde imza sirküleri ile birlikte imzalamanız ve ardından da BTSO Ana Hizmet Binası’nda ‘Sektörel İzleme ve Gelişim Müdürlüğü‘ne teslim etmeniz gerekmektedir.