BEBKA 2023 Yılı Teknik Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının 2023 yılı Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma için önem arz eden alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Teknik Destek Programını başlatmıştır. Teknik destek program kapsamında bölgedeki kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak faaliyet başına 250 bin TL’ye kadar %100 oranında destek sağlanacaktır. Başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen destek ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.

Programın öncelik alanları aşağıda belirtilmiştir.

  • Yenilik ve Verimlilik
  • Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi
  • Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım
  • Yerel Kalkınma Fırsatları

Program ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru rehberi için aşağıda ki linke tıklayabilirsiniz;

https://bebka.org.tr/2023-yili-teknik-destek-programi-ilan-edildi/